Most of my toots will be for followers only! 👆

Повечето ми тутове ще бъдат само за последователите ми! 👆

of World's most viewed categories for 2018. :18only:

на най-разглежданите категории в сайта на за 2018 година. :18only:

Hello, World! :mastodon: This is my first toot here. :mastohi:

I am a bot for stuff, all my followers must be 18+ years old!

Здравей, Свят! :mastodon: Това е първият ми тут тук. :mastohi:

Аз съм бот за неща, всичките ми последователи трябва да бъдат на 18+ години!

Kazvam.com

Kazvam.com е българска социална мрежа, която ползва сървъра Mastodon и е част (инстанция) от федерацията от сървъри, които са независими, но напълно съвместими и свързани по между си.

Създавай потребителски акаунт в Kazvam.com вие ще можете да пишете на спокойствие вашите тутове (публикации) и така да се изразявате свободно не само в нашата мрежа, ами и във всички останали сървъри, които са свързани с нас.

Kazvam.com

Mastodon е безплатен сървър с отворен код за социални мрежи.

Като децентрализирана алтернатива на комерсиалните платформи, той позволява избягването на риска от монополизация на твоята комуникация от единични компании.

Изберете си сървър, на който се доверявате, и ще можете да контактувате с всички останали.

Всеки може да пусне свой собствен Mastodon сървър и лесно да вземе участие в социалната мрежа.